«

»

آبان ۰۶

انواع فوم پلی یورتان زیره کفش

shoe-sole

سیستم های فوم پلی یورتان زیره کفش بردو نوع پلی ال پلی اتری و پلی ال پلی استری پایه گذاری شده اند.

این دوسیستم دارای ویژگی های منحصر به فرد عملکرد ساختاری بوده و انتخاب هر یک از این دو سیستم وابسته به کاربرد محصول نهایی تولید شده از آن ها است.

پلی ال های پلی استری کمی ارزانتر، واکنش پذیرتر و دارای ویسکوزیته پایین تر هستند. پلی ال های پلی اتری دارای خواص مقاومت شیمیایی بهتر بوده ضمن آنکه ویسکوزیته بالاتر داشته و مقداری گرانترمی باشند. پلی ال های پلی استری معمولا در پوشش ها، چسب ها، درزگیرها و الاستومرهای پلی یورتانی به کاربرده می شوند.

صنایع کفش یکی از مکان هایی است که از پلی ال های پلی استری به منظور دستیابی به  خواص فیزیکی و مکانیکی مورد انتظار، استفاده می گردد.

سیستم های پلی استری عموما سرعت واکنش بالاتری داشته و در دمای اتاق جامد بوده و برای استفاده نیازمند پیش گرمایش برای استفاده می باشند، نیازمندی به گرمایش جهت تغییر شکل پلی ال های پلی استری از جامد به مایع موجب دشواری در مصرف آن ها گردیده است.

همچنین فوم کفش تولید شده با پلی ال های پلی استری دوام کمتری داشته و حساسیت کمتری نسبت به باکتری ها و قارچ ها دارند. این ویژگی ها بهترین مزیت برای بازار کفش با تنوع طراحی ها بالا و مشتریانی که ترجیح می دهند کفش هایی با سبک و مواد جدیدی را برای باقس ماندن در رقابت مد ها داشته باشند.

پلی ال های پلی اتری مقاومت بالاتری در مقابل گرما و محیط های شیمیایی و روغنی می باشند. این نوع فوم ها در دمای محیط مایع بوده و نیازی به تجهیزات گرمایش و تغییر حالت از جامد به مایع را ندارند. و کفش های تولید شده توسط این نوع پلی ال ها برای استفاده ایمنی کاری در محیط های شیمیایی مناسب تر می باشند.

کفش های راحتی با استفاده از سیستم های فوم پایه پلی اتری تولید می شوند، حال آنکه برخی دیگر از انواع کفش های ورزشی مانند کفش تنیس از سیستم های فوم پایه پلی استری تولید می شوند. این تفاوت به دلیل برتری فوم های پلی استری از نظر مقاومت سایشی بالاتر، استحکام کششی قابل توجه تر، ازدیاد طول در نقطه شکست مناسب تر می باشد.